Įmonės, įstaigos, bendrijos, ūkininkai ir kiti, kurie neturi savo kvalifikuoto darbuotojo atsakingo už elektros ūkį, gali sudaryti sutartį su mūsų įmonę. Elektros ūkio eksploatavimas – tai ne ekonomiška, dažnai daug problemų kelianti veikla, todėl įmonės, siekdamos sumažinti savo veiklos išlaidas pateikia savo elektros ūkio priežiūrą atestuotoms įmonėms.

Prižiūrime įmonių elektros ūkį. Nuolatos atliekame profilaktinius elektros sistemų patikrinimus, vykdome sistemų apžiūrą, šaliname gedimus, teikiame konsultacijas, kurios leidžia išvengti gedimų, avarijų ir turto sugadinimo atvejų.

Elektros ūkio priežiūra apima:

  • Nuolatinę elektros instaliacijos ir elektrą vartojančių įrenginių profilaktinę patikrą.
  • Pasiūlymus elektros instaliacijos būklei gerinti ir suvartojimams mažinti.
  • Elektros energijos sunaudojimo apskaitas ir dokumentų/žurnalų tvarkymą.
  • Varžų matavimus ir elektros maitinimo schemų sudarymą.
  • Tinkamiausio objektui elektros energijos tiekėjo ir plano parinkimą.
  • Kitus su elektros ūkio priežiūra susijusius darbus.

 

 

Įmonių elektros ūkio priežiūra